dimecres, 9 de juny del 2021

Assemblea de compromissaris FCB 2021

 

Organitza www.compromissarisfcb.cat

 

Data: divendres 18 de juny, de 17 a 19 hores

Mitjà: videoconferència:  https://ja.cat/laprevia_assemblea 

També podeu seguir l'acta per Youtube a : https://www.youtube.com/watch?v=yyfxodqytQc 

Enllaç per intervenir a l'acte: 

Títol: “La "prèvia" de l'Assemblea de Compromissaris FCB 20 de juny. Tot el que necessites saber”

Moderadors:

Ricard Faura (Antropòleg, membre de Compromissarisfcb i Dignitat Blaugrana)

David Fusté (membre de Compromissarisfcb, soci i abonat del Palau, membre de La Resistència del Palau)

Presentació de l’acte 17-17:05 h.

Punts que es tractaran (5 blocs)

1. FCB Liquidació 19/20 i Pressupost 20/21

-    Anàlisi de la liquidació i pressupost; si s’escau, possibles salvetats, i conclusions. 17,06-17:12 h. Jaume Llopis (professor IESE)

-       -   Implicacions jurídiques de votar a favor o en contra amb relació a la Junta Directiva d’en Josep Maria Bartomeu i/o, si s’escau, amb relació a la Junta Directiva del Sr. Joan Laporta. 17,14-17.21 h. Xavier Albert Canal (Advocat Dret Esportiu)

-        -   Anàlisi de la liquidació i pressupost, pèrdues derivades de la Covid-19, posicionament del Club, conclusions. 17,22-17:29 h. Marc Duch (Economista Soci Deventer Consulting)

2. Refinançament 525 milions

- És el terme “refinançament” l’adequat?; considera que les condicions del finançament són bones?; què opina dels “bons” com forma de finançament a l’esport?; com pot una entitat que deu 1.300 milions d’Euros demanar més diners?, quines garanties de devolució es solen demanar en aquestes situacions? 17,30-17:37 h. Ramon Martínez (professor ESADE)

- És Goldman Sachs l’empresa idònia per finançar al Club tot sabent que també pot estar al darrere de l’Espai Barça?; com perjudica el Barça el fet que deute financer es financi amb deute financer?, què suposa?; creu que el Barça pot resistir i no convertir-se en Societat Anònima; i què implicaria ser Societat Anònima des del punt de vista de recursos? 17,38-17:45 h. Marc Ciria (Soci i Director General de “Diagonal Inversiones, A.V)

3. Ratificació directius que no han guanyat eleccions

- Creu que estan legitimats per ser nomenats Directius persones que no van presentar-se a les eleccions?; què implicaria no ratificar als directius que no han guanyat les eleccions? 17,46-17.53 h. Marc Cornet (Periodista i membre de Seguiment FCB)

- Creu adient que tercers no membres de la Junta Directiva siguin les persones que avalen a alguns directius respecte a la seva gestió?; creu que aquestes qüestions perjudiquen la imatge del Club?17,54-18,01 h. Montse Guiu (Empresària experta en comunicació)

4. Superlliga

- Què opines de la Superlliga com format esportiu?; com ha afectat la Covid-19 als espectacles esportius?; quin futur li veus als mega espectacles esportius? 18,02-18:09 h. Joan Fontserè (Ex Manager General Circuit Catalunya i Exdirector del “Car” de Sant Cugat –11 anys a l’empresa Octagon - Empresari)

-  Opinió sobre el projecte des de la seva visió polièdrica, tenint en compte la seva expertesa a escala internacional; què implicaria aprovar o no aprovar el projecte? 18,10-18:17 h. Josep Ramon Ferrer (Enginyer de Telecomunicacions i Sales Director de ILALTEL)

-        -  Opinió sobre el projecte i contacte amb FIFA; què implicaria aprovar o no aprovar el projecte? 18,18-18:25 h. Hashim Almadani (Emprenedor – Membre de Seguiment FCB)

5. Temes no inclosos a l'Ordre del Dia: Espai Barça - Auditoria Junta Bartomeu - "Bartogate",

Revisió Estatuts.

-        -  Opinió sobre els temes referits) 18,26-18:33 h. Roger Canals (Advocat Litigació i Arbitratge)

-       -   Opinió sobre els temes referits. Jaume Barroso (Advocat Dret Mercantil i Dret Esportiu) 18,34-18:41 h.

6. Torn de preguntes rebudes 18,42-18:55 h.

7. FINAL – Finalitzen els Moderadors 18,56-19:00 h.


Assemblea de compromissaris FCB 2021

  Organitza www.compromissarisfcb.cat   Data: divendres 18 de juny, de 17 a 19 hores Mitjà : videoconferència:   https://ja.cat/lapre...